Wie knuffelt wie? Syntactische cross-language priming in taalbegrip en de invloed van cognaten op priming.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-07-22
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Wanneer een spreker geneigd is om een soortgelijke zinsstructuur te gebruiken als in een vorige uiting, wordt dit syntactische priming genoemd. Syntactische priming doet zich niet alleen voor binnen een taal, maar kan ook voorkomen tussen twee of meerdere talen. Dit wordt ook wel cross-language priming genoemd. Cross-language priming op het gebied van taalproductie is in het verleden al veel onderzocht. Zo weten we dat er verschillende factoren van invloed kunnen zijn op het effect van priming, waaronder cognaten. Dit zijn woorden die in vorm en betekenis overeenkomen tussen de twee talen die een tweetalige spreekt. Cognaten zorgen voor een sterkere co-activatie van de twee talen in de hersenen van een tweetalige spreker. Dit kan zorgen voor een sterker effect van priming. Op het gebied van taalbegrip is er echter weinig onderzoek naar cross-language priming. In deze studie is daarom door middel van een online experiment onderzocht of er sprake is van syntactische cross-language priming van het Engels (L2) naar het Nederlands (L1) op het gebied van taalbegrip. Daarnaast is er onderzocht of de aanwezigheid van cognaten in de Engelse prime-zin invloed heeft op de mate van priming in de target-zin. 28 Nederlands-Engelse tweetaligen hebben deelgenomen aan het experiment, waarbij ze telkens een zin te horen kregen en twee plaatjes zagen waaruit ze moesten kiezen. Bij de Engelse prime-zin was er telkens maar één interpretatie correct (The bear that kisses the giraffe, de beer is degene die de actie uitvoert. The bear that the giraffe kisses, de giraffe is degene die de actie uitvoert). De Nederlandse target-zin was ambigu, waardoor beide plaatjes een mogelijke interpretatie van de zin waren (Het konijn dat de koe duwt, het konijn en de koe kunnen beide degene zijn die de actie uitvoert). Uit de resultaten blijkt dat er sprake is van syntactische priming. Participanten waren in de Nederlandse target-zin meer geneigd om de interpretatie te kiezen van de Engelse prime-zin. Er was echter geen effect van de aanwezigheid van cognaten in de prime-zin. Er kan dus geconcludeerd worden dat er sprake is van co-activatie van de twee talen in de hersenen, maar er kan niet geconcludeerd worden dat deze co-activatie versterkt wordt door de aanwezigheid van cognaten.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren