Van boer tot agrarisch ondernemer. Streekverbetering in Winterswijk (1962-1968).

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-01-16
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek gaat over hoe de Nederlandse overheid via een streekverbeteringsprogramma de boerenbevolking in Winterswijk wilde moderniseren. De overheid achtte een streekverbeteringsprogramma noodzakelijk omdat Nederland worstelde met het kleine boerenvraagstuk. De vele kleine en onrendabele boeren in Nederland moesten moderne agrarische ondernemers worden. Deze verandering behelsde een andere bedrijfsstijl, maar ook een andere mentaliteit van de boeren. Met sociologen als ‘sociale ingenieurs’ werd bij het streekverbeteringsprogramma een ‘maakbare samenleving’ gecreëerd. De uitvoering van het programma bestond uit drie soorten voorlichting. In dit onderzoek wordt de case Winterswijk onderzocht. Door middel van onderzoeken van sociologen, een voorlichtingsblaadje uit het streekverbeteringsprogramma Winterswijk en notulen van boerenorganisaties wordt inzicht gegeven op welke wijze er vorm werd gegeven aan het streekverbeteringsprogramma en de rol van een maakbare samenleving hierbij.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation