Meer dan vermaak? Onderzoek naar de direct meetbare vakdidactische meerwaarde van een gegamificeerde Actief Historisch Denken-werkvorm in de geschiedenisles ter bevordering van de uitvoering van en motivatie tot historisch brongebruik en argumenteren

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-08-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Historisch redeneren moet leerlingen aangeleerd worden. Dat impliceert dat leerlingen gemotiveerd moeten worden om tot deze gedraging te komen. In deze scriptie stond de volgende vraag centraal: In hoeverre is er sprake van direct meetbare vakdidactische meerwaarde bij de inzet van een gegamificeerde Actief Historisch Denken-werkvorm bij havo3-leerlingen in de geschiedenisles? Specifiek belicht zijn de vaardigheden brongebruik en argumentatie. Middels data-analyse van de antwoorden van 22 havo3-leerlingen is onderzocht of er een ontwikkeling in de uitvoering van en de motivatie tot deze historische vaardigheden op schrift te bemerken was. Uit dit onderzoek volgden drie conclusies. Ten eerste bleek gamification een complex begrip is om te definiëren en dat een bredere interpretatie noodzakelijk is. Ten tweede werd duidelijk dat de meerwaarde van de gegamificeerde mysteriespelwerkvorm bij deze onderzoeksgroep niet direct meetbaar was. Ten derde bleek wel dat de herontworpen vorm op basis van verschillende gamificationfactoren de groep motiveerde tot die vaardigheden.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation