De BZV en zorgvuldig omgaan met veehouderijen : Een analyse van de ontwikkeling van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) aan de hand van het IRGC-model, aangevuld met theorieën over deliberatieprocessen en discoursanalyse

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2014-05
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In Noord-Brabant zorgt de veehouderij voor overlast en ongerustheid. Omwonenden maken zich zorgen over het effect van veehouderijen op het milieu, omgevingskwaliteit en gezondheid. Er is hier niet alleen veel onzekerheid en complexiteit binnen de wetenschap, maar er zijn ook veel verschillende standpunten (ambiguïteit) over hoeveel effect veehouderijen mogen hebben op de omgeving. Om de problemen op te lossen wil Provincie Noord-Brabant een transitie naar een zorgvuldige veehouderij inzetten. Met dit doel heeft de provincie, samen met relevante belanghebbenden, een instrument ontwikkeld: de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV). Met de BZV kan een veehouder pas ontwikkelen als deze voldoet aan extra eisen. De BZV is ontwikkeld door een proces waaraan verschillende belanghebbende partijen hebben deelgenomen; het zogenoemde BZV-proces. Deze thesis stelt dat het BZV-proces heeft moeten omgaan met veel onzekerheid, complexiteit en vooral ambiguïteit. Een theoretisch kader dat hier mee om kan gaan is het risk governance model van International Risk Governance Council (IRGC). In de thesis wordt het IRGC-model, aangevuld met theorieën uit deliberatieprocessen en discoursen, gebruikt als ‘maatstaf’ waarlangs het BZV-proces gelegd kan worden. Zo wordt geprobeerd om te begrijpen waarom het BZV-proces zo verlopen is, en wat dit waarschijnlijk voor gevolgen heeft voor de implementatie en uitwerking van de BZV zelf. Ook kunnen hieruit aanbevelingen voor toekomstige ontwikkelingen worden afgeleid.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen