Is het effect van de ene grammaticalenormschending groter als het effect van de andere normschending?

Keywords
Thumbnail Image
Date
2022-06-27
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De literatuur wijst uit dat het tot op heden nog onduidelijk is of sommige grammaticale fouten een meer uitgesproken effect hebben dan anderen. Daarom richtte het huidige onderzoek zich op een mogelijk verschil in de effecten van een specifiek soort grammaticale fout: grammaticalenormschendingen. In het onderzoek worden de effecten van drie typen grammaticalenormschendingen op de waargenomen geloofwaardigheid en waargenomen kwaliteit van online nieuwsberichten onderzocht. Deze drie typen waren (1) als bij comparatieven, (2) die als betrekkelijk voornaamwoord in combinatie met een onzijdig antecedent en (3) hen als indirect object zonder voorzetsel. De onderzoeksvraag in de huidige studie luidde als volgt: Wat is het effect van de grammaticale normschendingen hen/hun, die/dat en als/dan in online nieuwsberichten op de waargenomen geloofwaardigheid en de waargenomen kwaliteit van het artikel? Voorafgaand aan het experiment werd een significant verschil verwacht van de drie typen normschendingen op de waargenomen geloofwaardigheid en waargenomen kwaliteit van online nieuwsberichten. Het onderzoek maakte gebruik van een online experiment met een binnenproefpersoonsontwerp. Aan het experiment namen 36 participanten deel die acht nieuwsberichten kregen te zien waarvan twee in één van de vier condities: (1) hen/hun-fouten, (2) die/dat-fouten, (3) als/dan-fouten en (4) geen grammaticalenormschending. De nieuwsberichten werden gemanipuleerd met twee grammaticalenormschendingen per artikel. Na het lezen van de nieuwsberichten beantwoordden participanten vragen over de afhankelijke variabelen ‘waargenomen geloofwaardigheid’ en ‘waargenomen kwaliteit’. Vervolgens werd de data statistisch getoetst aan de hand van twee repeated measures ANOVA’s. Uit de onderzoeksresultaten bleek dat de drie onderzochte normschendingen geen significant afwijkende effecten hadden op de waargenomen geloofwaardigheid en waargenomen kwaliteit van online nieuwsberichten. De data van het huidige onderzoek boden daarmee geen ondersteuning voor de geformuleerde hypotheses en kan voorzichtig geconcludeerd worden dat er geen verschil bestaat tussen de effecten van de grammaticalenormschendingen hen/hun, die/dat en als/dan op de geloofwaardigheid en kwaliteit van online nieuwsberichten.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren