Werkstress bij Promovendi: Onderzoek naar de Relatie tussen Werkeisen en Hulpbronnen bij Promovendi in een Universitair Ziekenhuis

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-07-22
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Jonge wetenschappers zoals promovendi zijn extra vatbaar voor mentale gezondheidsproblemen ten gevolge van werkstress. Kennis over werkstress binnen deze groep is echter schaars. Het huidige onderzoek heeft geprobeerd te onderzoeken wat de relatie is tussen werkstress, werkdruk, regelmogelijkheden, veerkracht, en toekomstonzekerheid binnen de groep promovendi van het Radboudumc. Daarnaast is gekeken naar het verschil in ervaren werkstress tussen klinische en niet-klinische promovendi. Middels een vragenlijst gaven 220 deelnemers aan in welke mate zij werkstress ervaarden en welke oorzaken hier mogelijk ten grondslag aan lagen. De resultaten lieten zien dat werkdruk positief samenhangt met werkstress binnen de onderzoeksgroep, en dat deze relatie wordt gemodereerd door regelmogelijkheden. Veerkracht en toekomstonzekerheid hadden geen significant interactie-effect, hoewel veerkracht wel een significant hoofdeffect had op werkstress. Daarnaast bleek dat de niet-klinische promovendi significant meer werkstress ervaren dan de klinische promovendi van het Radboudumc. Om werkstress bij promovendi te verminderen, lijken interventies gericht op het versterken van veerkracht dus de beste aanbeveling, eventueel aangevuld met gesprekken en groepssessies met de promovendi. In vervolgonderzoek kan gekeken worden naar het verschil in werkeisen tussen de klinische en niet-klinische promovendi en het gebruik van kwalitatief onderzoek om de resultaten te controleren en verder aan te vullen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Programme