Iedereen aan boord. Een kwantitatief onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op de inclusiebeveling van luchtmachters

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-04-01
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het zijn van een inclusieve organisatie met voldoende diversiteit is een expliciete doelstelling van Defensie. Tegelijkertijd bestaat het personeelsbestand van Defensie uit een aanzienlijk homogene groep. Langzaam maar zeker toont de krijgsmacht een diverser gezicht. De belangrijkste voorwaarde om van die diversiteit te kunnen profiteren is inclusie. In deze masterscriptie worden de factoren die van invloed zijn op de ervaren inclusie van Luchtmachters nader onderzocht. In dit kwantitatieve onderzoek wordt antwoord gegeven op de vraag: ‘In welke mate beïnvloeden groeps- en organisatorische factoren de inclusiebeleving van medewerkers van het Air Combat Command?’ Deze vraag wordt beantwoord door gebruik te maken van theorie over factoren die in organisaties ten grondslag liggen van ervaren inclusie, zoals het zich bevinden in een minderheidsgroep, leiderschap en werkklimaat. Hiervoor is een vragenlijst verspreid onder medewerkers van het Air Combat Command.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation