Groen licht in het Groene Woud? Een onderzoek naar de faalfactoren bij de totstandkoming van een publiek-private samenwerking, ter realisatie van multifunctioneel, klimaatadaptief landgebruik in het Groene Woud

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2012-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze bachelorthesis is er onderzoek gedaan naar de faalfactoren bij de totstandkoming van een publiek-private samenwerking, ter realisatie van multifunctioneel, klimaatadaptief landgebruik in het Groene Woud. Het doel van dit praktijkgerichte onderzoek is kennis verschaffen die een bijdrage levert aan het toekomstig beleid van de provincie Noord-Brabant voor de toepassing van een publiek-private samenwerking voor klimaatadaptief, multifunctioneel landgebruik in het Groene Woud. Deze kennis is tot stand gekomen door de belangrijkste faalfactoren te analyseren die naar voren zijn gekomen bij de totstandkoming van de publiek-private samenwerking ter realisatie van multifunctioneel, klimaatadaptief landgebruik in Het Groene Woud. De centrale vraag in dit onderzoek luidt: ‘Welke faalfactoren hebben een rol gespeeld bij de totstandkoming van een publiek-private samenwerking, ter realisatie van multifunctioneel, klimaatadaptief landgebruik in het Groene Woud?’
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen