Regionale samenwerking : Het belang van een gemeente bij regionale samenwerking op het terrein van ruimtelijke ordening

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2014-07
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Door samenwerking tussen lokale overheden en centrumsteden op het gebied van ruimtelijke ordening zijn er in Nederland verschillende regio's ontstaan. Deze regio's hebben een bij wet vastgesteld takenpakket toegewezen gekregen en ontvangen daar financiële middelen voor. Deze regionale samenwerking is niet alleen bedoeld voor het oplossen van ruimtelijke vraagstukken, maar ook om bestuurskracht te versterken, expertise te bundelen en efficiëntie en effectiviteit te verhogen (Herweijer & Fraanje, 2011; Palstra, 2010; Zwaan, 2005). In deze scriptie is onderzocht of elke gemeente dezelfde motieven heeft bij regionale samenwerking en of zij in staat is invloed uit te oefenen zodat de samenwerking voor haar (meer) profijt oplevert. Het doel is om onderzoek te doen naar het belang van de gemeente bij regionale samenwerking, op het terrein van ruimtelijke ordening, door de voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen die de Stadsregio met zich meebrengt. Om het doel te bereiken is de volgende centrale vraag opgesteld: Welke motieven spelen een rol voor gemeenten om regionale samenwerking aan te gaan en heeft schaalgrootte hier invloed op?
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen