Voedselrisicocommunicatie op social media: een onderzoek naar het effect van tailoring en tone of voice op Twitter op het imago van de zender, het gepercipieerde risico en de mate van verontwaardiging van de consument.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-01-11
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De laatste jaren is communicatie over voedselrisico’s sterk toegenomen. Dit komt mede door de opkomst van social media. Die opkomst heeft een aantal gevolgen voor organisaties die over voedselrisico’s communiceren. Mogelijk kunnen tone of voice en tailoring bijdragen aan een afname van de mate van verontwaardiging en de risicoperceptie van de consument, waardoor het imago van de organisatie positiever beoordeeld wordt. In dit onderzoek werden vier boodschappen opgesteld waarin een pluimveehouderij een vraag beantwoordde van een consument over vogelgriep. De condities waren als volgt: standaard met human voice, standaard met corporate voice, tailored met human voice en tailored met corporate voice. Uiteindelijk bleek de manipulatie voor tone of voice niet geslaagd. De manipulatie voor tailoring was wel geslaagd, maar er bleek geen verschil te bestaan tussen proefpersonen die een tailored boodschap of een standaard boodschap zagen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren