Terugneemverzoeken in de Tweede Kamer: nemen Tweede Kamerleden en bewindslieden hun woorden terug? Over de reacties van Tweede Kamerleden en bewindslieden op verzoeken van de Kamervoorzitter om hun woorden terug te nemen.

Keywords
Thumbnail Image
Authors
Date
2021-06-21
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit conversatieanalytische onderzoek gaat over de vraag “Hoe reageren Tweede Kamerleden en bewindslieden op verzoeken van de Kamervoorzitter om hun woorden terug te nemen?”. Voor dit onderzoek zijn uit de afgelopen tien jaar aan Tweede Kamerdebatten die plaatsvonden in de plenaire zaal, vijftien fragmenten geselecteerd die voldoen aan de criteria: het zijn terugneemverzoeken die ofwel zijn geïnitieerd door een Kamervoorzitter, ofwel door een Kamerlid/bewindspersoon en ondersteund worden door de Kamervoorzitter. Uit analyse van de fragmenten blijkt dat er verschillende variaties zijn in de sequenties: er zijn impliciete verzoeken die leiden tot terugname, impliciete verzoeken die niet leiden tot terugname, expliciete verzoeken die leiden tot terugname en expliciete verzoeken die niet leiden tot terugname. Hierbij maakt het uit of een Kamerlid/bewindspersoon of de Kamervoorzitter zelf het terugneemverzoek initieert. Terugneemverzoeken geïnitieerd door Kamerleden, impliciet dan wel expliciet, leiden in de onderzochte dataset niet tot terugname, terwijl terugneemverzoeken die zijn geïnitieerd door de Kamervoorzitter zowel in impliciete als expliciete vorm leiden tot terugname. Dit is echter niet altijd het geval, er zijn ook gevallen waarin de woorden niet worden teruggenomen, dit is zowel aan de hand bij expliciete als bij impliciete verzoeken. Verzoeken kunnen hierbij op verschillende manieren worden gehonoreerd of afgewezen door Kamerleden/bewindslieden: er zijn in deze dataset acht manieren te onderscheiden waarop de Kamerleden/bewindslieden reageren op terugneemverzoeken. De volgende rollen worden door hen aangenomen: de onschuldige, de schuldige, de beschuldiger, de verantwoorder, de superieur, de schijn-gentleman, de verslagene en de uitdager. Deze rollen doorbreken de categorisering van wel of niet (impliciet of expliciet) terugnemen: dit betekent dat Kamerleden dezelfde rol kunnen aannemen, maar dat dit toch wat betreft terugname tot een andere uitkomst kan leiden.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren