Swannekans ende Wilden. De inheemse bevolking van Noord-Amerika door de ogen van de Nederlandse kolonisten in Nieuw-Nederland (1609-1674).

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2015-08-17
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het doel van deze scriptie is het onderzoeken van de beeldvorming van Hollandse kolonisten in Nieuw-Nederland ten opzichte van de inheemse bevolking van Noord-Amerika in de zeventiende eeuw. Voortbordurend op een essay van historicus W. Starna waarin hij de recente consensus schetst op het gebied van Nederlands-Indiaanse relaties is de volgende onderzoeksvraag opgesteld. Welke beeldvorming hadden Nederlandse kolonisten over de inheemse bevolking en in hoeverre beaamt of bekritiseert deze beeldvorming de consensus en representaties waarover Starna spreekt? Op de inleiding waarin er een theoretisch kader word neergezet en dieper op beeldvorming en representaties word ingegaan volgt de methode. De methode behelst het selecteren van zeventiende-eeuwse Nederlandse bronnen uit de archieven van Nieuw-Nederland en deze te onderwerpen aan een analytisch onderzoek. De resultaten uit het bronnenonderzoek zijn maar gedeeltelijk in overeenstemming met de consensus en wijzen op een genuanceerder beeld aangaande de representaties en beeldvorming van de Hollandse kolonisten.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation