In tijden van depressie. Een onderzoek naar de effecten van de onvoltooid tegenwoordige tijd en de onvoltooid verleden tijd in exemplars tegen stigmatisering van depressie.

dc.contributor.advisorKrieken, K.W.M. van
dc.contributor.advisorStassen, I.M.A.M.
dc.contributor.authorWielen, M.H.M. van der
dc.date.issued2017-06-15
dc.description.abstractMet het huidige onderzoek is onderzocht of er een verschil ontstaat in de gedragsintentie of attitude ten opzichte van mensen met een depressie door het gebruik van de onvoltooid verleden tijd (o.t.t.) of de onvoltooid tegenwoordige tijd (o.v.t.) in een exemplar over depressie. Daarnaast is onderzocht of negatieve emoties en empathie hierin een mediërende rol spelen. Om dit te onderzoeken is een experiment uitgevoerd met een tussenproefpersoonontwerp. Proefpersonen kregen een exemplar te lezen in een van de twee werkwoordstijden, waarin Lisa, een meisje van 25 jaar, vertelt over haar eigen ervaringen met een depressie. Vervolgens vulden zij een vragenlijst in waarmee de negatieve emoties, empathie, de gedragsintentie en de attitude ten opzichte van mensen met een depressie gemeten werden. Uit de resultaten bleken geen significante verschillen tussen de twee groepen wat betreft gedragsintentie, attitude of empathie. Wel bleek dat proefpersonen die de tekst in de onvoltooid verleden tijd gelezen hadden zich verdrietiger voelden na het lezen van de exemplar, dan proefpersonen die de tekst in de onvoltooid tegenwoordige tijd gelezen hadden. Een mogelijke verklaring voor deze resultaten is het feit dat het merendeel van de proefpersonen in beide groepen het gevoel had dat Lisa’s depressie nog niet voorbij was. De verwachting was dat proefpersonen die de exemplar in de onvoltooid verleden tijd lazen, Lisa’s situatie wel als opgelost zouden zien. Het feit dat het merendeel van de proefpersonen Lisa’s situatie als onopgelost zag, is een verklaring voor het feit dat er geen verschil is in het effect op de emoties die de lezers ervaarden. Om die reden is er waarschijnlijk ook geen effect op empathie, gedragsintentie en attitude. Vervolgonderzoek zou kunnen uitwijzen of een vergelijking tussen andere werkwoordstijden wel effecten oplevert voor emotie, empathie, gedragsintentie en attitude.en_US
dc.identifier.urihttp://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/4253
dc.language.isonlen_US
dc.thesis.facultyFaculteit der Letterenen_US
dc.thesis.specialisationCommunicatie en Beïnvloedingen_US
dc.thesis.studyprogrammeMaster Communicatie- en informatiewetenschappenen_US
dc.thesis.typeMasteren_US
dc.titleIn tijden van depressie. Een onderzoek naar de effecten van de onvoltooid tegenwoordige tijd en de onvoltooid verleden tijd in exemplars tegen stigmatisering van depressie.en_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
Wielen, Monique van der 4361652-Masterscriptie.pdf
Size:
750.7 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description: