Een nationale bibliotheek is van iedereen

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2019-07-18
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Nationale bibliotheken hebben hoofdzakelijk de functie om collecties en erfgoed van een land te verzamelen en te bewaren. Hierdoor dragen zij bij aan de canonvorming van een land. De rol van deze nationale instelling verandert nauwelijks of hoogstens subtiel door de tijd heen. De maatschappij waarin deze nationale instelling is gesitueerd maakt echter wel voortdurend veranderingen door. Voorbeelden hiervan zijn de huidige digitalisering, de veranderende etnische samenstelling van de bevolking en het huidige debat rondom nationale identiteit. Deze veranderingen zijn van invloed op de ambities en doelstellingen van de nationale bibliotheek van de desbetreffende samenleving. Deze ambities en doelstellingen worden gemaakt om de imagined community van het land aan te blijven spreken. Voor deze scriptie is gekozen om in het kader van het huidige debat rondom nationale identiteit te onderzoeken hoe dit debat impliciet naar voren komt in de huidige beleidsplannen van drie Europese nationale bibliotheken in de vorm van hun ambities, doelstellingen en andere publieke initiatieven. Het gaat om de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, de British Library in Londen en de Deutsche Nationalbibliothek in Leipzig. Deze nationale bibliotheken zijn eerder onderzocht in het licht van de ontstaansgeschiedenis en de veranderingen die deze drie instellingen doormaakten maar nog niet in het licht van hun beleidsplannen en de rol die de drie bibliotheken op zich nemen in de vorming van nationale identiteit. Dit is opmerkelijk aangezien de naam nationale bibliotheek suggeert dat deze ook iets te maken heeft met de nationale identiteit van het land waarin deze instelling is gepositioneerd. De reden voor de keuze voor de betreffende drie bibliotheken is dat het Europese zusterinstellingen zijn die geografisch gezien letterlijk maar ook figuurlijk dicht bij elkaar liggen maar waarvan onderzocht kan worden of deze drie instellingen in hun beleidsvoering op het gebied van het debat over nationale identiteit, in hetzelfde Europa, verschillen of niet. De uitkomsten van de beleidsanalyse tonen aan dat hoewel de hoofdzakelijke functie van het verzamelen en bewaren van collectie en erfgoed nog steeds het uitgangspunt is van alle drie de nationale bibliotheken, deze instellingen op een aantal beleidspunten compleet verschillen. Deze verschillen hebben deels te maken met de ontstaansgeschiedenis, het doorgemaakte koloniale en of oorlogsverleden maar ook met de keuze om zich in de beleidsplannen wel of juist niet op het potentieel publiek te richten. Key words: nationale bibliotheek, imagined community, nationale identiteit, erfgoed, canonvorming, natie
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren