'Ik weet niet waar ik mij heen moet wende’. Een studie naar rekesten gericht aan Koning Willem III, Koningin-regentes Emma en Koningin Wilhelmina, 1887-1907.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-03-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In de negentiende en twintigste eeuw verzochten vele burgers hun vorst om (financiële hulp) door het sturen van een zogenaamd rekest om onderstand. In deze scriptie is voor de periode 1887-1907 een zestigtal rekesten onderzocht. Daarbij is de vraag gesteld naar welke verwachtingen ten aanzien van de vorst(in) en de monarchie uit de rekesten om onderstand om onderstand gericht aan Koning Willem III, Koningin- regentes Emma en Koningin Wilhelmina spraken. Burgers verwachtten financiële hulp en steun en in een enkel geval zelfs gebed van hun vorst. In de veranderende constitutionele context waarin de monarchie steeds meer symbolische functies begon te vervullen lag daar ook een belangrijke taak. Nu de vorst niet meer over de politieke macht beschikte die hij vroeger bezat, moest gezocht worden naar andere manieren om het vorstenhuis te legitimeren. Vrijgevigheid en bereikbaarheid via rekesten waren daarvoor belangrijke instrumenten.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation