E-shoppen in Nederland een stedelijk of landelijk fenomeen. Een onderzoek naar de e-shopadoptie in stedelijke en landelijke gebieden in Nederland

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-06-23
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit kwantitatieve onderzoek is het e-shop gedrag van de Nederlandse consument onderzocht. Het internet winkelen neemt namelijk een steeds grotere rol in het winkellandschap in en het aandeel e-shoppers is flink gestegen. Deze stijging is alleen niet eerlijk verdeeld. Niet overal in Nederland steeg het percentage e-shoppers even hard. Met name zouden de gevolgen van e-shoppen verschillen tussen stedelijke en landelijke gebieden. In de theorie worden er twee hypotheses onderscheiden die deze verschillen kunnen verklaren. De eerste hypothese wordt ook wel de innovatiehypothese genoemd. Deze hypothese stelt dat consumenten in stedelijke gebieden een grotere kans hebben om op internet aankopen te doen, doordat hun demografische kenmerken en levensstijl beter aansluiten bij deze activiteit. De tweede hypothese wordt ook wel de efficiëntiehypothese genoemd. Deze hypothese stelt dat juist de consumenten in de landelijke gebieden een grotere kans hebben op e-shoppen, omdat zij verder moeten reizen om bepaalde winkels te bereiken dan stedelingen; winkelen via het internet kan dan uitkomst bieden. Deze twee hypotheses zijn getest aan de hand van de volgende hoofdvraag: ‘In welke mate bestaat er een verschil in adoptie van B2C-e commerce tussen stedelijke en landelijke gebieden?’ Uit de resultaten is naar voren gekomen dat er geen significant verschil bestaat tussen het e-shop gedrag van mensen uit een landelijk gebied en mensen uit een stedelijk gebied. Er bestaat dus geen verschil tussen mensen uit landelijke en mensen uit stedelijke gebieden en de kans op e-shoppen. Er kan dus geconcludeerd worden dat geen van bovenstaande hypotheses opgaat tegenwoordig. Er bestaat namelijk geen significant verschil tussen landelijke en stedelijke gebieden en het wel of niet online aankopen. E-shoppen lijkt hiermee dus het traditionele pad van diffusie van innovatie te hebben gevolgd.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen