Samen werken aan veiligheid. Een onderzoek naar de succesfactoren van integraal toezicht

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-10-07
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek staan de succesfactoren van integraal toezicht centraal. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Brandweer Brabant-Noord. Brandweer Brabant-Noord beoogd te weten te komen of het succesvol zou kunnen zijn om integraal toezicht binnen de organisatie uit te breiden. De vraag die in dit onderzoek centraal staat luidt: ‘In hoeverre zijn de succesfactoren van integraal toezicht essentieel voor de praktijk bij Brandweer Brabant-Noord en waarom?’. Het doel dit onderzoek is om inzicht te krijgen in welke succesfactoren van integraal toezicht in de praktijk als essentieel worden ervaren, waarna er vervolgens gekeken is of de essentieel ervaren succesfactoren naar verwachting aan- of afwezig zouden zijn als het integraal toezicht binnen Brandweer Brabant-Noord uitgebreid zou worden. Er zijn drie succesfactoren waarvan aspecten ervan door de respondenten als essentieel voor succesvol integraal toezicht ervaren. Van de succesfactor ‘urgentiebesef’ vinden respondenten de afhankelijkheid van anderen om de doelen te bereiken essentieel, voor de succesfactor ‘verhoudingen’ is onderling vertrouwen en gelijkheid van structuur en cultuur essentieel en tot slot vinden respondenten van de succesfactor ‘faciliteiten’ de aanwezigheid van kennis essentieel. Vervolgens is aan respondenten die nog niet structureel integraal toezicht houden gevraagd naar de verwachte aan- en afwezigheid van de succesfactoren als integraal toezicht zich zou uitbreiden bij Brandweer Brabant-Noord. Van de als essentieel bestempelde succesfactoren worden de succesfactoren ‘urgentiebesef’ en ‘verhoudingen’ afwezig verwacht, waarbij laatst genoemde wel potentie heeft tot aanwezigheid. De succesfactor ‘faciliteiten’ wordt aanwezig verwacht door respondenten. De aanbeveling luidt dan ook dat als Brandweer Brabant-Noord ervoor kiest om integraal toezicht uit te breiden, er dan eerst gestart wordt met een pilot waarin een samenwerking met andere partijen getest kan worden op de mate van succes.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen