Het effect of verschil in verwoording binnen narratieven op de intentie om te doneren aan het Rode Kruis

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2018-06-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Goede doelen zoals het Rode Kruis zijn afhankelijk van donaties om het werk wat ze doen uit te kunnen voeren en hulp te bieden aan mensen in nood. Toch bestaat er onder Nederlanders weerstand tegen doneren aan het goede doel. Om de weerstand af te laten nemen kan het Rode Kruis gebruik maken van persuasieve communicatie. Een vorm van persuasieve communicatie, waarvan bekend is dat het een overtuigend effect heeft, is het narratief. In dit onderzoek wordt een antwoord gezocht op de vraag of het opnemen van een vergelijking met de eigen situatie binnen een narratief effect heeft op de attitude ten opzichte van doneren, de eigen effectiviteit en de intentie om te doneren, ten opzichte van een narratief zonder vergelijking met de eigen situatie. Uit de resultaten van het onderzoek bleek alleen een significant verschil met betrekking tot de intentie om te doneren en niet voor de attitude en eigen effectiviteit. Participanten die het narratief lazen met daarin een vergelijking van de eigen situatie bleken een hogere intentie te hebben om te doneren dan participanten die het narratief lazen zonder vergelijking van de eigen situatie. Daarnaast kwam uit het onderzoek naar voren dat de attitude en eigen effectiviteit significante voorspellers waren voor de uiteindelijke intentie om te doneren.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren