De rol van film bij het begrijpen van de dood door kinderen

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2020-06-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het doel van deze studie was het in kaart brengen van de rol van media op het begrip van de dood bij kinderen. Hierna is media gespecificeerd in film. De onderzoeksvraag van dit onderzoek is; in hoeverre speelt het filmfragment, waarin de vaderleeuw komt te overlijden en het zoontje bij zijn lichaam rouwt om zijn dood uit de Lion King uit 1994, een rol bij het begrip de ‘dood’ bij kinderen van zeven en acht jaar? De onderzoeksvraag is beantwoord naar aanleiding van kwalitatieve diepte-interviews met kinderen, waarin het death interview als rode draad fungeerde. Uit het onderzoek blijkt dat het begrip van de dood na het zien van het filmfragment beter is dan daarvoor. Wat zou kunnen betekenen dat het filmfragment een rol heeft gespeeld in het verbeteren van het begrip van de dood.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren