Verdeeldheid over mondgezondheid.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-08-22
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit tweeledig onderzoek is gekeken naar hoe argumenten over het gebruik van fluoridetandpasta door discussianten geëvalueerd worden, wanneer deze argumenten tegen het ingenomen standpunt van de discussianten ingaan. Als eerste is een corpusanalyse uitgevoerd om te achterhalen welke argumenten op fora worden genoemd om het gebruik van fluoridetandpasta te verdedigen of juist af te raden. Aan de hand van deze resultaten zijn twee voorlichtingsteksten opgesteld die tijdens diepte-interviews zijn voorgelegd aan zowel voor- als tegenstanders van fluoridetandpasta. Het doel van de interviews was om te achterhalen hoe de argumenten die tegen het door de participanten ingenomen standpunt ingingen werden geëvalueerd. De resultaten van de corpusanalyse toonden dat op fora voornamelijk argumentatie op basis van regels werd gebruikt. Daarnaast maakten de voorstanders veel gebruik van argumentatie op basis van regelmaat en de tegenstanders van pragmatische argumentatie. Uit de diepte-interviews kwam naar voren dat alle participanten pragmatische argumentatie als meest overtuigend beoordeelden. Daarbij evalueerden tegenstanders van fluoridetandpasta de argumenten kritischer dan de voorstanders.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren