Op zoek naar oplossingsrichtingen voor leegstaande winkelpanden in binnensteden : Een casestudy naar de binnensteden van Eindhoven, Helmond, ‘s-Hertogenbosch en Tilburg

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2013-06-19
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Steeds meer winkelgebieden in Nederland hebben te maken met toenemende winkelleegstand. In april 2013 stond 7,8% van de winkels in heel Nederland leeg, wat ver boven de gebruikelijke frictieleegstand is. Ondanks de toenemende winkelleegstand blijft het aantal vierkante meters winkelvloeroppervlak toenemen. Deze toename overtreft de bevolkingsgroei en de stijging van consumentenbestedingen aanzienlijk. De grootste bedreiging voor binnensteden zal liggen in aanloopstraten en aan de randen van de stad. Voor gemeenten heeft grootschalige winkelleegstand in de binnenstad negatieve gevolgen. Het tast de aantrekkelijkheid van de binnenstad aan, wat ten koste kan gaan van de concurrentiepositie van een gemeente. Ook werkt winkelleegstand vernieling en verloedering in de hand en is winkelleegstand financieel onaantrekkelijk voor een gemeente. In dit onderzoek staan oplossingsrichtingen specifiek voor gemeenten om deze leegstaande winkelpanden in de binnenstad en haar aanloopstraten tegen te gaan centraal.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen