Persuasieve communicatie: De invloed van geframede narratieve teksten op de attitudes van potentiële donateurs en de intentie om te doneren.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-07-03
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek is gekeken naar de manier waarop de persuasieve kracht van communicatie-uitingen door goededoelenorganisatie zo optimaal mogelijk ingezet kan worden. Narratieven en framing kunnen worden gebruikt binnen de persuasieve communicatie. Daarom werden in dit onderzoek narratieven en niet-narratieven gecombineerd met een winst- en verliesframe. Aan het experiment hebben 235 proefpersonen vrijwillig deelgenomen. Aselect kregen zij een flyer over de goededoelenorganisatie Blij Kind te zien. Deze flyer kon een narratief met een winstframe, een narratief met een verliesframe, een niet-narratief met een winstframe of een niet-narratief met een verliesframe zijn. Na het lezen van de flyer dienden zij een online vragenlijst in te vullen. Aan de hand van de gegevens van deze online vragenlijst zijn de volgende 3 hypotheses getoetst. Hypothese 1 luidde als volgt ‘Narratieve teksten zullen leiden tot een positievere attitude en een hogere gedragsintentie dan niet-narratieve teksten.’ Hierop volgde hypothese 2 ‘Teksten met een winstframe zullen leiden tot een positievere attitude en een hogere gedragsintentie dan teksten met een verliesframe.’ En de laatste hypothese was ‘In een narratief zal een winstframe leiden tot een positievere attitude en een hogere gedragsintentie dan een verliesframe; in een niet-narratief zal een verliesframe leiden tot een positievere attitude en een hogere gedragsintentie dan een winstframe.’ Uit de resultaten is gebleken dat narratieven een positief effect hebben op de attitudes ten opzichte van de tekst. Een narratief heeft dus werkelijk een effect op de attitude van een proefpersoon. Geen effect is echter gevonden op de attitude ten opzichte van de goededoelenorganisatie en op de attitude ten opzichte van het doneren. Eveneens is er geen resultaat gevonden dat narratieven leiden tot een hogere gedragsintentie wat betreft het doneren. Ook trad geen interactie op tussen narrativiteit en framing, waardoor alle drie de hypotheses niet werden bevestigd.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren