Benadeelt negatieve berichtgeving over één bedrijf in een bepaalde sector de reputatie van deze hele sector?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2014-06-13
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Eerder onderzoek toonde aan dat negatieve berichtgeving over één bedrijf niet alleen effect kan hebben op de reputatie van het betreffende bedrijf maar ook op die van de concurrent en de bedrijfstak. In deze onderzoeken werd gesuggereerd dat de mate waarin deze reputatieschade de concurrent en de bedrijfstak beïnvloedt, mogelijk afhankelijk is van de bekendheid van het betreffende bedrijf. Het huidige onderzoek doet onderzoek naar dit ‘spill- over effect’ en de mate van afhankelijkheid van de bekendheid van het bedrijf. Om de mate van het spill-over effect (door negatieve berichtgeving) na te gaan werden er vier verschillende krantenartikelen ontworpen. De berichtgevingen die over twee verschillende supermarkten gingen (Albert Heijn en Bente Wiegersma), werden gemanipuleerd met betrekking tot de aard van de berichtgeving (neutraal- negatief) en de bekendheid (bekend- onbekend). Proefpersonen werden gevraagd o! m na het lezen van één van de vier versies, de reputatie van de supermarkt, de concurrent, en de bedrijfstak te beoordelen. De reputaties werden gemeten aan de hand van de constructen betrouwbaarheid, deskundigheid en aantrekkelijkheid (O’Keefe, 1990). Uit de resultaten bleek een effect van negatieve berichtgeving op de reputatie van het betreffende bedrijf, de concurrent en de bedrijfstak. Er trad echter geen interactie op tussen de aard van het bericht en de bekendheid van de supermarkt. De reputatieschade van de supermarkt, de concurrent en de bedrijfstak door negatieve berichtgeving bleek niet afhankelijk van de bekendheid van de supermarkt.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren