Stadsbeeld als visitekaartje : Een onderzoek naar de rol van de gebouwde omgeving in citymarketingbeleid

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2012-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek staat de rol van de gebouwde omgeving in citymarketingbeleid centraal. Citymarketing omvat activiteiten die gericht zijn op het aantrekken en behouden van de door steden in kaart gebrachte doelgroepen (Lombarts, 2008). De gebouwde omgeving kan bij citymarketing als middel worden ingezet voor het versterken en verbeteren van het stedelijk imago en de stedelijke identiteit. De vraag is echter of steden van deze kennis gebruik maken en welke rol zij de gebouwde omgeving geven in hun citymarketingbeleid. In dit onderzoek wordt geprobeerd om deze vraag te beantwoorden door enerzijds de beelddragende elementen van de gebouwde omgeving te bestuderen en anderzijds te analyseren hoe deze in het citymarketingbeleid toegepast worden. Aan de hand hiervan wordt de hoofdvraag van dit onderzoek beantwoord: ‘Wat is de huidige rol van de gebouwde omgeving van de binnenstad van Amersfoort, Almere en Arnhem in het citymarketingbeleid van de stad?’
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen