Demografische Krimp en GroenLinks; Een Duurzame Combinatie ? Een onderzoek naar de mogelijkheid om duurzame ontwikkeling te stimuleren in tijden van demografische krimp

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2011-12
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De hoofdvraag van het onderzoek is: biedt bevolkingsdaling een kans om duurzame ontwikkeling in te zetten? Om deze vraag te beantwoorden zijn er vijf deelvragen geformuleerd. De eerste deelvraag is wat bevolkingsdaling is, wat de gevolgen ervan zijn en welke oplossingen ervoor worden aangedragen. Bevolkingsdaling in Nederland wordt voornamelijk veroorzaakt door selectieve migratie, vergrijzing en verdunning van huishoudens, en zorgt voor fysieke problemen (leegstand), sociale problemen (verminderde leefbaarheid), mentale problemen (gevoel van achterstelling en minderwaardigheid) en imagoschade. Krimp zorgt voor problemen op het gebied van huisvesting, de arbeidsmarkt en bij het in stand houden van voorzieningen zoals detailhandel, openbaar vervoer, onderwijs en zorg.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen