Digitaal panopticum of sleutel tot slimmere zorg. Een kwalitatief onderzoek naar de acceptatie van real-time locating systems in het ziekenhuis

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2022-02-12
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In een level 1 traumacentrum is een Real-Time Locating System (RTLS) geïmplementeerd om de workflow voor CVA patiënten te volgen en optimaliseren. Gedurende de implementatie riep dit systeem veel weerstand op bij medewerkers, zij waren bang voor een Big Brother effect. Dit heeft ertoe geleid dat sommige medewerkers de badge niet dragen, wat gevolgen heeft voor de kwaliteit van de RTLS data. Deze thesis heeft daarom als doel om de relatie tussen de houding van medewerkers en de acceptatie van RTLS te verklaren. Daarvoor zijn semigestructureerde interviews georganiseerd met respondenten uit verschillende organisatielagen van het ziekenhuis. De interviews werden gehouden aan de hand van een interview protocol gebaseerd op een aangepaste versie van het technology acceptance model 2. Uit de analyse van de interviews blijkt dat de acceptatie van RTLS in het ziekenhuis doorgaans goed is. Respondenten spreken uit waarde te hechten aan de anonimiteit van de dataverzameling omdat zij zich anders bekeken voelen. De belangrijkste conclusie voor de praktijk is dat het belangrijk is om veel aandacht te besteden aan communicatie. Dit begint bij voorlichting tijdens de introductie van RTLS en gaat door in de vorm van regelmatige updates gedurende het project.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation