"Strategizing in hubs Exploration of the strategy formation process of three Hubs located in the Netherlands "

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-10-16
Language
en
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De hedendaagse maatschappij focust zich steeds meer op sociale waarden waaronder de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties. De nadruk op maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid leidt tot nieuwe vormen van organiseren die verschillen van de conventionele organisaties. Eén van deze nieuwe vormen van organiseren dat opereert als een netwerk binnen de regio, belicht maatschappelijke en ecologische waarden in plaats van alleen economische waarde en wordt in dit onderzoek aangeduid als een Hub. Een Hub is een overkoepelende term voor de regionale netwerken die zich bezig houden met duurzame ontwikkeling binnen de regio, waarbij burgers, ondernemers en de overheid zijn betrokken en waarbij meervoudige waarde wordt gecreëerd. Om tot meervoudige waarde creatie te komen en de visie voor een duurzame regio te bereiken zal de Hub een zekere richting moeten volgen waarin zij belangrijke keuzemomenten tegen zal komen. De Hub maakt keuzes, beslissingen en stelt doelen op die samen leiden tot strategievorming. Het strategievormingsproces van Hubs is nog niet uitgebreid onderzocht en is als zodanig een nieuw en interessant onderzoeksonderwerp. Het gebrek aan kennis over dit onderwerp vormde de basis voor dit onderzoek. Het onderzoek richt zich op het blootleggen van het strategisch proces van drie Hubs gevestigd in Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een procesreconstructie van ontstaan van de Hubs tot heden, waarin is gekeken naar belangrijke besluitvormingsmomenten. Documentanalyse is toegepast om het verleden en het heden van de Hubs te identificeren. Daarnaast zijn er groepssessies gehouden bij de betreffende Hubs om het algemene strategievormingsproces in kaart te brengen en specifiek de voorwaarden, kenmerken en invloeden van Hubs boven tafel te krijgen. De documentanalyse en de groepssessies tonen aan dat Hubs bepaalde eigenschappen bezitten die hen identificeert als een uniek duurzaam regionaal netwerk. Dit onderzoek heeft een aantal voorwaarden voor strategievorming bij Hubs in kaart gebracht en daarbij verscheidene dimensies ontdekt die het strategievormingsproces van Hubs beïnvloeden. Door lering te trekken uit deze voorwaarden en dimensies zal het in de toekomst makkelijker worden om deze factoren te herkennen en het strategievormingsproces van Hubs op een efficiëntere en effectievere manier te organiseren.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation