Verteller of Vermelder: Hoe Cassius Dio zich verhoudt tot zijn voorgangers.

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2020-01-16
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Cassius Dio zegt weinig over welke werken hij als bronnen gebruikt heeft. Deze scriptie poogt meer inzicht in zijn brongebruik te verschaffen door gevallen waar Dio historische actoren aan het woord laat, te vergelijken met dezelfde situaties bij andere auteurs, inclusief de context waarin deze uitspraken gedaan worden. Van uitzonderlijk belang zijn de passages waarin Dio Alexandrijnse voetnoten hanteert, die aangeven dat er daar waarschijnlijk sprake is van intertekstualiteit, maar ook andere passages tonen gelijkenissen die wijzen op een connectie tussen het werk van Dio en andere werken. Uit deze intertekstualiteit kan worden geconcludeerd dat Dio een voorkeur leek te hebben voor Plutarchus, Appianus en Tacitus als bron, terwijl zijn werk meer verschillend is van de werken van Caesar, Valerius Maximus en Flavius Josephus. De belangrijkste conclusie is echter dat Dio wist dat zijn bronnen gekleurd waren en dat hij daarom zijn eigen weg moest kiezen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation