Veluwe op 1 een duurzaam netwerk? Een vergelijkend onderzoek naar het functioneren binnen het netwerk Veluwe op 1.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-08-24
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De provincie stelt zich de vraag of het netwerk Veluwe op 1 toekomstbestendig is. Wanneer een samenwerking succesvol functioneert dan betekent dit dat er potentie is voor de toekomst en het netwerk in die zin duurzaam genoemd kan worden. Het functioneren van het netwerk Veluwe op 1 is in deze thesis onderzocht aan de hand van in de literatuur omschreven effectiviteitscriteria, samenwerkingscriteria en faciliterende en/ of belemmerende rol van overheden in netwerken. Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag zijn drie deelnetwerk, zogenoemde coalitions of the willing, uit het netwerk Veluwe op 1 getoetst aan criteria. Op basis van het succesvol functioneren twee van de drie geselecteerde coalitions kan met voorzichtigheid gesteld worden dat Veluwe op 1 een potentieel duurzaam netwerk is. Wat echter opvalt is dat binnen de coalitions aan weliswaar veel succesvoorwaarden wordt voldaan, maar dat het algehele gevoel over Veluwe op 1 nog wel enkele kanttekeningen kent. Of de een vorm van coördinatie die zich focust op het verbinden en faciliteren nog de juiste vorm van sturing is binnen het netwerk Veluwe op 1, kan ter discussie gesteld worden.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation