Bebouwde omgeving en non-motorische mobiliteit in de gemeente Venlo

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-08-12
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek wordt gekeken hoe de gemeente Venlo non-motorische mobiliteit kan stimuleren door aanpassingen aan de bebouwde omgeving. De gemeente is onderdeel van de mobiliteitsvisie, waarmee een bijdrage aan duurzame en slimme mobiliteit wordt geleverd. In dit onderzoek is gepoogd antwoord te krijgen op de vraag; “op welke manier kunnen aanpassingen aan de bebouwde omgeving non-motorische mobiliteit stimuleren in de gemeente Venlo?” Kwalitatief en kwantitatief onderzoek aan elkaar gekoppeld. Zo werd literatuuronderzoek gedaan, is er geobserveerd en een enquête opgesteld. Daarbij is er gesproken met de coördinator mobiliteit van de gemeente. Uit de resultaten bleek dat er reeds maatregelen zijn genomen. De doorgang voor auto’s wordt versperd, wandel- en fietspaden zijn aangelegd en er geldt een autoverbod in het centrum. Bij toekomstige plannen wordt gelet op eerder gemaakte fouten. Reacties van inwoners verschillen, de een fietst meer door aanpassingen en de ander niet. Uit SPSS-analyses bleek dat er slechts een aantal verschillen bestaan tussen groepen. Uiteindelijk blijkt dat non-motorische mobiliteit in de gemeente Venlo vooruit gaat wanneer de bebouwde omgeving goed wordt aangepast, met geschikte maatregelen. Een kanttekening is de enquête, die door relatief weinig mensen is ingevuld. Dit geeft geen volledig beeld over de mening van alle inwoners.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen