De invloed van het toevoegen van kernwaarden in slogans bij logo's van non-profitorganisaties.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-06-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek werd door middel van een experiment waarin drie logo’s zonder slogan, drie logo’s met slogan met daarin het doel van de organisatie of drie logo’s met slogan met daarin de kernwaarden expliciet verwerkt getoond werden, de hypotheses getoetst bij 159 participanten tussen de 18 en 65 jaar. Het expliciet toevoegen van kernwaarden in een logo had geen positieve invloed op het kennen van de kernwaarden, de attitude ten opzichte van het logo en de organisatie en de intentie om te doneren. Dit werd echter wel verwacht in de hypotheses, die onder andere gebaseerd waren op de bevinding dat bij non- profitorganisaties de doelen en kernwaarden in veel gevallen dicht bij elkaar liggen (Stride, 2006). Daarnaast werden de verwachtingen gebaseerd op het onderzoek van Bergkvist, Eiderbäck en Palombo (2012), die concludeerden dat een completere slogan zorgde voor hogere waardering en betere herkenning van de merkovertuigingen. Als laatste werden de hypotheses gebaseerd op het Integrative Model of Behavioral Prediction (Fishbein & Yzer, 2003) dat veronderstelt dat wanneer men een positievere attitude ten opzichte van een bepaald object heeft, de intentie tot het gedrag ook hoger is. De resultaten konden dus niet verklaard worden door de bestaande literatuur. Er werd echter wel samenhang gevonden tussen de verschillende afhankelijke variabelen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren