Burgerinitiatieven in grote en kleine dorpen. Een onderzoek naar de rol van de gemeente en trekkers bij burgerinitiatieven in de gemeente Bronckhorst.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek is opgezet om te kunnen kijken naar de rol van zowel ‘trekkers’ als de gemeente bij burgerinitiatieven in grote en kleine kernen. Er is gekeken hoeveel deze rollen verschillen in Hengelo en Halle, beide in de gemeente Bronckhorst. Door met meerdere initiatieven en de gemeente te spreken over de houding en ingezette beleidsmiddelen van de gemeente, de vormen actief burgerschap en de gebruikte strategieën kon een breed beeld geschetst worden over de verschillen. De gevonden verschillen bleken klein. De gekozen strategie in het kleine dorp Halle leek beïnvloed door kerngrootte omdat de prudente houding tegenover vrijwilligers in verband stond met de totale hoeveelheid bewoners. De kleine verschillen die er zijn, hebben te maken met het maatwerk van de gebiedsambtenaren, het bestaan van een dorpsbelangenorganisatie en een beperking die het totaalaantal bewoners met zich meebrengt. Door dit onderzoek is duidelijk geworden dat meer aandacht voor het maatwerk van gebiedsambtenaren wellicht positief kan zijn maar duidelijk is geworden dat grote en kleine plattelandskernen voor beleid op burgerinitiatieven weinig verschillen. De gemerkte afwezigheid van een dorpsbelangenorganisatie in de grote kern Hengelo kan een aanleiding zijn voor vervolgonderzoek.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen