Eén tegen eenzaamheid. Onderzoek naar de aanpak van eenzaamheid en de rol van gemeenten daarin.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-11-23
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Met dit onderzoek werd getracht om inzicht te verkrijgen in de succesfactoren voor het vormen van een effectieve samenwerking binnen de lokale coalities tegen eenzaamheid. Daarnaast is er onderzocht welke concrete activiteiten en/of strategieën er in de praktijk door de gemeenten ontplooid kunnen worden om de aanwezigheid van deze succesfactoren te beïnvloeden binnen de lokale coalities tegen eenzaamheid. Hiervoor is een meervoudige casestudy uitgevoerd bij drie lokale coalities tegen eenzaamheid; interviews met beleidsambtenaren, bestuursleden en overige netwerkactoren zijn gecombineerd met een analyse van relevante documenten. Het onderzoek toont aan dat het voor lokale coalitie tegen eenzaamheid van belang is dat er sprake is van een hoge mate van doelconsensus, vertrouwen en commitment binnen de coalitie. Daarnaast dienen de omvang en diversiteit van het netwerk goed te zijn en is het van belang dat deelnemende personen beschikken over voldoende kennis & ervaring, competenties en intrinsieke motivatie. Zowel bij de totstandkoming van de coalitie als gedurende het proces dient de gemeente diverse rollen te vervullen om de aanwezigheid van deze succesfactoren te vergroten. Het onderzoek toont aan dat de gemeente hiervoor de rol van mediator, facilitator en aanjager kan en moet vervullen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation