Waterhegemonie : Toetsing van het analytisch kader van Zeitoun en Warner (2006)

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2013-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Waterschaarste neemt met een grote snelheid toe in de wereld. Wanneer water schaars is, wordt het belang tot de toegang van water voor iedereen groter. Doordat de waarde van zoetwater stijgt, kan water zo belangrijk worden dat staten bereid zijn om ervoor te vechten. Deze conflicten over water kunnen leiden tot veranderde waterrelaties in stroomgebieden. De relaties tussen oeverstaten kunnen dan worden beïnvloed door macht, waardoor machtsverhoudingen een grote rol gaan spelen in stroomgebieden. Deze machtsverhoudingen kunnen leiden tot hegemonie onder de afnemers van het- zelfde water. ‘Hegemonie kan worden beschouwd als leiderschap gesteund door gezag/autoriteit. Wat in contrast staat met dominantie, wat leiderschap is gesteund door dwang (Zeitoun & Warner, 2006). Hegemonie in een stroomgebied wordt bepaald door de waterhegemoon. Deze waterhegemoon heeft de macht om gedrag af te dwingen bij de zwakkere staten in het stroomgebied. Om waterconflicten en machtsrelaties in een stroomgebied te begrijpen, of eventueel in de toekomst te voorkomen, moet er dus eerst inzicht worden verkregen in het fenomeen waterhegemonie. In 2006 hebben Zeitoun en Warner een analytisch kader ontwikkeld, waarmee inzicht wordt verkregen in de waterhegemonie tussen oeverstaten in een internationaal stroomgebied. Dit kader is gebaseerd op het analyseren van de machtsrelaties binnen rivieren. Omdat dit analytisch kader en het begrip waterhegemonie in 2006 zijn geïntroduceerd, zijn ze nog relatief jong en nog maar weinig empirisch getoetst. Door dit analytisch kader van Zeitoun en Warner empirisch te toetsen, wordt een bijdrage geleverd aan verbeteringen en verdere ontwikkelingen van het kader. De doelstelling van dit onderzoek is dan ook door middel van het empirisch toetsen van het analytisch kader aanbevelingen te kunnen doen om zo het analytisch kader verder te ontwikkelen. Om dit te bereiken is de centrale vraagstelling van dit onderzoek: In hoeverre is het analytisch kader van Zeitoun en Warner uit 2006 een krachtig en geschikt instrument om internationale waterconflicten te analyseren?
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen