Facebookgebruik onder werkenden en studenten Hoe individuen omgaan met de spanning tussen hun privé- en professionele leven op sociale media.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-05-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Sociale media spelen een steeds grotere rol in de samenleving. Zowel in het privéleven als in het werkleven worden sociale media steeds belangrijker. Deze studie richt zich op hoe individuen omgaan met de spanning tussen werk- en privé leven op sociale media. Bekend is dat individuen bepaalde keuzes maken en bepaald soort gedrag vertonen op sociale media. In deze studie wordt onderzocht hoe en waarom individuen deze keuzes maken. Uit de resultaten is gebleken dat er een relatie bestond tussen integratie versus segmentatie in van werk- en privéleven en integratie versus segmentatie van zakelijke- en privécontacten op sociale media. Wanneer een persoon werk- en privéleven integreerde, dan integreerde deze persoon ook zakelijke- en privécontacten op Facebook. Ook bleek uit de resultaten dat er een verband bestond tussen de mate van bedrijfsidentificatie en het sociale media gebruik van een werknemer.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren