Samenwerken, tegenwerken of op zoek naar een middenweg? Een onderzoek naar de verschillende opvattingen en werkwijzen van wijkagenten en jongerenwerkers omtrent de jonge aanwas in de drugscriminaliteit en de bijbehorende gevolgen voor de lokale aanpak

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-08-17
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek is geanalyseerd hoe en in hoeverre de opvattingen en werkwijzen van wijkagenten en jongerenwerkers aangaande de jonge aanwas in de drugscriminaliteit de lokale aanpak vormen. Dit onderzocht ik middels focusgroepen, exploratieve interviews, diepte-interviews en observaties. Wijkagenten en jongerenwerkers staan centraal omdat zij wetenschappelijk gezien belangrijke samenwerkingspartners zijn aangaande complexe wijkproblematiek, maar deze samenwerking vaak moeizaam verloopt. Literatuur over frontlijnwerkers, wijkagenten en jongerenwerkers dienden als basis om te duiden hoe de opvattingen en werkwijzen gevormd worden en zich tot elkaar verhouden. De opvattingen worden gevormd door de meningen over de kerntaken en hieruit ontstaan de werkwijzen. Ook beïnvloeden de factoren tijds- en werkdruk, leidinggevende/interne partners en externe partners de vorming van de werkwijzen omtrent specifieke problematiek. Uit de analyse blijkt dat hoofdzakelijk de rol van externe partners en specifiek de verstoorde relatie tussen de wijkagenten en jongerenwerkers aanzienlijke invloed lijken te hebben op de werkwijzen omtrent de jonge aanwas. De voornaamste gevolgen voor de lokale aanpak zijn dat de informatie-uitwisseling tussen de professionals zeer gering is en het contact met jongeren op straat omtrent deze problematiek beperkt is. Ter bevordering van de lokale aanpak dient mede de interne afstemming over de aanpak en de informatie-uitwisseling versterkt te worden.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen