De waardering van producten en advertenties in een vreemde taal voor congruente en incongruente producteigenschappen.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-06-13
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Vreemde taal komt vaak voor in producten en reclameadvertenties. De effectiviteit van vreemde talen in producten en advertenties zou groter moeten zijn als deze passend zijn voor de producteigenschappen (Leclerc, Schmitt & Dubé, 1989; Hornikx, Van Meurs & Hof, 2013). Om te toetsen of vreemde talen inderdaad effectiever zijn bij passende dan bij niet-passende producteigenschappen, is een experiment opgezet. Er is onderzocht of proefpersonen een neutraal product meer waarderen als de vreemde taal (Frans of Duits) en het productkenmerk (elegant of betrouwbaar) met elkaar overeenkomen, dan wanneer deze niet overeenkomen. In deze studie is geen significant effect gevonden tussen taal en kenmerk op kwaliteitsperceptie, attitude ten opzichte van het product, attitude ten opzichte van het merk en de koopintentie.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren