“Burgerparticipatie binnen de gastransitie. Comparatieve case study naar de meerwaarde van burgerparticipatie binnen de gastransitie en de mogelijkheid tot inzet van partiocipatietools.”

Keywords
Thumbnail Image
Date
2019-03-22
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Nederland staat voor een gastransitie, waarin het gebruik van aardgas zal moeten worden vervangen door hernieuwbare, CO2-neutrale vormen van energie. Dit onderzoek zal zich naar aanleiding van het Gelders Energieakkoord hierop focussen. Daarbij is een comparatieve case study uitgevoerd naar de meerwaarde die burgerparticipatie kan leveren in gastransitieprojecten in de gebouwde omgeving van Nederland. Daarbij wordt gekeken naar het (participatief) ontwerpproces, ex-ante evaluatie van opties en de inzet van modellen en tools in dat proces. Het onderzoek is gegrond op literatuur betreft burgerparticipatie en consensus building, de gastransitie en alternatieven voor het aardgas, en planning support systems, met in het bijzonder aandacht voor participatietools voor het participatief ontwerpen en evalueren van gastransitieprojecten. Het onderzoek is uitgevoerd bij twee verschillende cases in de provincie Gelderland, waarbij verschillende stakeholders semigestructureerd zijn geïnterviewd en er tevens zelf met de tools gewerkt is en er observaties tijdens participatieve workshops zijn uitgevoerd. Trefwoorden: burgerparticipatie, collaboratieve planning, gastransitie, participatietools, comparatieve case study
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen