Samen werken aan klimaatadaptatie: Wat werkt wel en wat werkt niet? Een ex-ante evaluatie van drie praktische uitwerkingen van publiek-private samenwerking om klimaatbestendigheid te realiseren in Nederland

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-12-21
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Er is bij gemeentes in Nederland veel vraag naar inzichten en handvaten om publiek-private samenwerkingen (PPS), voor klimaatadaptatie op te zetten. Dit onderzoek poogt deze inzichten en handvaten aan te rijken. Hiervoor zijn drie casussen van PPS voor klimaatadaptatie binnen gemeenten in Nederland ex ante geëvalueerd op de aanwezigheid, invulling en belang van vijf succesfactoren voor PPS uit de theorie (De juiste samenwerkingsvorm, vertrouwen, initiatief, omvang van het netwerk en externe invloeden). Er zijn per casus interviews afgenomen met betrokkenen op procesniveau. Dit geeft inzicht over op welke aspecten het goed gaat met PPS en klimaatadaptatie, waar verbeteringen mogelijk zijn en hoe die er uitzien.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen