Senang thuis? Het vertrouwen van Indische en Molukse ouderen in de thuiszorg en huishoudelijke ondersteuning

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-10-05
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Deze thesis onderzoekt het vertrouwen van Indische en Molukse ouderen in de thuiszorg en huishoudelijke ondersteuning. Over hun vertrouwen in de thuiszorg is vrijwel niets bekend, terwijl zij de op een na grootste groep ouderen met een migratieachtergrond in Nederland vormen. Om deze lacune op te vullen, is de volgende onderzoeksvraag gehanteerd: Welke factoren beïnvloeden het vertrouwen van Indische en Molukse ouderen in de thuiszorg en huishoudelijke ondersteuning? Deze vraag is beantwoord via een verklarende, abductieve aanpak, gebaseerd op sociologische, psychologische en verpleegkundige literatuur. Hierbij is gebruik gemaakt van twee Indische en twee Molukse focusgroepen met in totaal 7 Indische en 10 Molukse ouderen. Uit de focusgroepen blijkt dat initieel vertrouwen belangrijk is voor de zorgrelatie en dat het vertrouwen in organisaties en medewerkers beïnvloed kan worden door naasten en de culturele achtergrond van organisaties en medewerkers. De daadwerkelijke invloed hiervan is echter afhankelijk van persoonlijke behoeften en culturele factoren zoals taboes. Daarnaast blijkt dat ervaringen met discriminatie tot wantrouwen kunnen leiden. Tot slot blijkt, hoewel het niet eerder in de bestudeerde literatuur genoemd is, dat het vertrouwen in de thuiszorg versterkt kan worden wanneer organisaties en medewerkers bekend zijn met de migratiegeschiedenis en intergenerationele trauma’s.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation