Ideologische verblinding - Een analyse van de vormgeving van de relatie tussen de gekoloniseerde en de kolonisator in de roman Dinsdag van Elvis Peeters

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-06-12
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Binnen dit onderzoek is gekeken hoe de relatie tussen de (voormalig) gekoloniseerde en de (voormalige) kolonisator is vormgegeven in de roman Dinsdag van Elvis Peeters. Aan de hand van de postkoloniale theorie omtrent identiteitsvorming is een beeld gemaakt van deze relatie. Hiervoor zijn drie concepten gebruikt, namelijk othering, mimicry en hybridity. Aan de hand van closereading zijn deze concepten toegepast op de roman. Uit de resultaten van de analyse van deze roman blijkt uiteindelijk dat er sprake is van ontwikkeling van deze concepten door de roman heen. De kloof tussen de gekoloniseerde en de kolonisator wordt gedurende de roman namelijk steeds kleiner, maar er blijft wel een hiërarchieverschil bestaan waarbij de gekoloniseerde inferieur is aan de kolonisator. Binnen de roman Dinsdag is er dus nog wel sprake van een ideologische verblinding welke voorkomt uit het koloniale discours.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren