Het individu en EU-subsidies in de Nederlandse gemeente. De invloed van acties binnen de gemeenteorganisatie op het gebruik van EU-subsidies

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-12-17
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Op het moment dat de Europese Unie in het nieuws is, gaat het vaak over onderhandelingen en politiek op het hoogste niveau. Minder vaak gaat het om de impact van de EU op lagere overheidslagen zoals de gemeente. In de wetenschappelijke literatuur is de impact van de EU op lagere overheidslagen ook een enigszins onderbelicht thema. Zeker wanneer het gaat om het verklaren van de deelname aan EU-subsidieprogramma’s door gemeenten. In dit onderzoek wordt dit thema behandeld. Daarnaast wordt hierbij specifiek ingegaan op het individu in de gemeenteorganisatie. Acties die het individu kan nemen in de gemeenteorganisatie zijn verbonden met strategieën die karakteristiek zijn voor publieke entrepreneurs. Voor het onderzoeken van de samenhang tussen deze strategieën en de ontvangen EU-subsidies, zijn onder andere interviews afgenomen bij personen uit de onderzochte gemeenteorganisaties. Uit de analyse van de resultaten blijkt dat acties van individuen invloed hebben op de subsidiebedragen die gemeenten ontvangen vanuit de EU. Dit komt vooral naar voren bij de acties die horen bij de strategieën rond het netwerken en het linken van issues.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation