"Dokter, kunt u dit begrijpelijker uitleggen?" Informatievoorziening bij patiënten met lage gezondheidsvaardigheden; hoe kan het medisch begrip worden verbeterd?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-08-21
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het merendeel van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden, kortweg vaatpatiënten, kampt met onvoldoende gezondheidsvaardigheden. Door middel van dit onderzoek wordt meer inzicht verkregen in het ziektetraject van de vaatpatiënt, de zorgverlener-patiëntcommunicatie en de hindernissen op dit vlak. Ook worden wensen en behoeften omtrent informatievoorziening en de communicatie in kaart gebracht, evenals mogelijke hulpmiddelen om dit te kunnen verbeteren. Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van vier focusgroepen, twee met zorgverleners en twee met vaatpatiënten. Hieruit zijn verscheidene bevindingen naar boven gekomen die kunnen bijdragen het medisch begrip en de informatievoorziening te verbeteren. Zo zijn eenvoudig taalgebruik en uitgetekende informatie op papier mee kunnen nemen belangrijk voor vaatpatiënten. Zorgverleners vinden onder meer informatievoorziening op meerdere momenten en meer aandacht voor praktische consequenties relevant. Huidige informatiefolders en online-platform MijnCWZ dienen te worden aangepast om medisch begrip onder vaatpatiënten te stimuleren. Naast diverse praktische aanbevelingen worden suggesties voor vervolgonderzoek gedaan en wordt het belang van persoonlijke aandacht in de zorg benadrukt.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren