Piet Aalberse: Een sociaal katholiek politicus gedurende crisistijd.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-03-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Piet Aalberse (1871-1948) was een prominent katholiek politicus, omdat hij de eerste minister van Arbeid en de fractievoorzitter van de Roomsch-Katholieke Staatspartij (RKSP) was. Desondanks is Aalberses kritische houding jegens het sociale beleid van de overheid en de RKSP nauwelijks beschreven. Deze scriptie beantwoordt daarom de vraagstelling: hoe valt Piet Aalberses kritische opstelling jegens het sociaal beleid van de katholieke politiek in de periode 1918-1936 te verklaren? Hierbij is gekeken naar Aalberses kritische houding vanuit zijn positie als minister van Arbeid, hoofdredacteur van verschillende kranten en RKSP-fractievoorzitter. Hieruit is gebleken dat Aalberses kritische houding werd bepaald door de functie die hij bekleedde, het doel dat hij hiermee wilde bereiken en welk onderwerp hij besprak. De grootste motieven voor het leveren van kritiek waren: het behouden van eenheid binnen de RKSP, kritiek leveren op dissidenten en een verlangen om het sociale beleid van de overheid te veranderen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation