De overheid trekt zich terug: burgerinitiatieven opnemen in het planningsproces. Een onderzoek naar institutionalisering van burgerinitiatieven.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-07-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek heeft de titel: “De overheid trekt zich terug: burgerinitiatieven opnemen in het planningsproces”. Burgerinitiatieven zijn nog niet veel onderzocht maar burgerinitiatieven krijgen wel een grotere rol in de ruimtelijke ordening. Om deze rol te kunnen vervullen richt dit onderzoek zich op de institutionalisering van burgerinitiatieven in het ruimtelijk beleid. Bij deze institutionalisering is vooral gelet op het dilemma tussen rechtszekerheid en flexibiliteit omdat de gemeenten het ruimtelijk beleid formuleren en burgerinitiatieven spontaan met initiatieven komen die niet letten op de rechtszekerheid van de gemeente. Deze institutionalisering dient heel erg op lokaal niveau ingezet te worden waar het maatwerk essentieel is. Daarnaast is het handig om de overheden en burgers meer op elkaar aan te laten sluiten door bijvoorbeeld dorpsplannen of dorpsbelangenorganisaties op te richten.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen