A gentle push towards sustainability? The effect of nudging to promote cycling

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-07-31
Language
en
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Een modale shift van de auto naar de fiets is een toenemend thema in het politieke debat. Echter, de ideale wijze waarop we duurzamere mobiliteitspatronen kunnen bereiken blijft nog onbepaald. Dit onderzoek neemt de mogelijkheid van nudging, of wel het vergroten van het bewustzijn van individuen ten opzichte van de vervoermiddelkeuzes die zij hebben, onder de loep. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat smartphone applicaties de effectiviteit van nudging kunnen vergroten. Daarom richten we ons op de effectiviteit van nudging, door middel van een smartphone applicatie, op de vervoermiddelkeuze van forenzen. Door middel van een experiment, die bestond uit een experimentele- en een controlegroep, is geprobeerd te achterhalen in hoeverre het gebruik van een smartphone app (door de experimentele groep) forenzen daadwerkelijk kon inspireren om de auto te laten staan en vaker met de fiets naar hun werk te reizen. Helaas heeft dit onderzoek dit niet kunnen bevestigen. De smartphone app bleek geen invloed op vervoermiddelkeuze, of wel toegenomen fietsgebruik, te hebben. Toch brengt dit onderzoek wel degelijk de potentie van smartphone apps om reisgedrag te beïnvloeden aan het licht. Dit vraagt om verder onderzoek naar smartphone gebruik.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen