Het Effect van de Interventie ‘Jij bent okay’ op KOPP- specifieke Cognities en Inzicht bijKOPP- Kinderen met LVB

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2018-07-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De interventie ‘Jij bent okay’ is de eerste interventie die voor KOPP/KVO- kinderen met LVB is ontwikkeld. De interventie heeft onder andere het doel om de gevoelens van schuld, schaamte en eenzaamheid (KOPP- specifieke cognities) bij het kind te verminderen. Daarnaast heeft de interventie het doel om de kennis en het bewustzijn van het kind betreffende de psychische problemen van de ouder te vergroten. Dit onderzoek heeft de effectiviteit van de interventie betreffende deze twee doelstellingen onder respectievelijk 43 en 30 deelnemers tussen de 9 en 17 jaar onderzocht. De deelnemers zijn in gespecialiseerde zorginstellingen geworven. De KOPP- specifieke cognities, de kennis en het bewustzijn werden met behulp van vragenlijsten op drie meetmomenten gemeten. Het effect van de interventie op de KOPP- specifieke cognities werd met een repeated-measures ANOVA geanalyseerd en het effect op de kennis en het bewustzijn werd met een kwalitatieve analyse geanalyseerd. Uit dit onderzoek blijkt dat de interventie geen effect heeft op de KOPPspecifieke cognities van het kind. Daarnaast blijkt dat er geen uitspraak gedaan kan worden over het effect van de training op het bewustzijn van het kind betreffende de psychische problemen van de ouder. Tot slot blijkt dat de interventie wel effect heeft op de kennis van het kind betreffende de psychische problemen van de ouder. Hoewel er niet op alle doelstellingen een effect is gevonden, zijn er op basis van de uitkomsten van dit onderzoek een aantal aanbevelingen gedaan voor nader onderzoek naar (de effectiviteit van) deze interventie. Keywords: KOPP/KVO kinderen, LVB, cognities, kennis, bewustzijn, interventie.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Programme