Waarom melden burgers? Verklarend onderzoek naar factoren die invloed hebben op de meldingsbereidheid in de Gemeente Terneuzen

dc.contributor.advisorAndre, S
dc.contributor.authorCauwels, Amber
dc.date.issued2021-09-13
dc.description.abstractAfgelopen jaren is er een dalende trend in de meldingsbereidheid van burgers te zien. Zo ook in de gemeente Terneuzen. Dit verslechtert de informatiepositie van overheidsinstanties. Dit onderzoek is erop gericht om verklarende factoren te vinden die invloed hebben op de meldingsbereidheid, teneinde de gemeente Terneuzen advies te geven om deze meldingsbereidheid te vergroten. Uit twee theoretische benaderingen, de Community Engagement Theory en het perspectief op slachtofferschap, blijkt dat er zeven factoren een rol zouden kunnen spelen als het gaat om meldingsbereidheid: self-efficacy, response-efficacy, de kosten-baten afweging, demografische kenmerken, betrokkenheid bij de gemeenschap, een ondersteunende sociale omgeving en het vertrouwen in instituties. Dit onderzoek is uitgevoerd aan de hand van mixed method: er is kwantitatieve data verzameld door middel van een survey en kwalitatieve data verzameld door middel van semigestructureerde interviews. Uit de resultaten is gebleken dat er voor vier van de zeven factoren een statistisch significant effect is gevonden. Dit geldt voor self-efficacy, response-efficacy, een ondersteunende sociale omgeving en het vertrouwen in de instituties.en_US
dc.identifier.urihttps://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/11557
dc.language.isonlen_US
dc.thesis.facultyFaculteit der Managementwetenschappenen_US
dc.thesis.specialisationBesturen van Veiligheiden_US
dc.thesis.studyprogrammeMaster Bestuurskundeen_US
dc.thesis.typeMasteren_US
dc.titleWaarom melden burgers? Verklarend onderzoek naar factoren die invloed hebben op de meldingsbereidheid in de Gemeente Terneuzenen_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
masterthesis Amber Cauwels.docx
Size:
256.75 KB
Format:
Microsoft Word XML
Description: