Conflicterende identiteiten? Katholieke emancipatie en het proces van natievorming in Nijmegen (1830-1895).

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-06-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze scriptie is onderzoek gedaan naar de volgende onderzoeksvraag: hoe verhield het proces van katholieke emancipatie zich tot het proces van natievorming in Nijmegen in de periode 1830-1895? De gebruikte onderzoeksmethode is het analyseren van Nijmeegse kranten. Op basis van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat ondanks beide processen in deze periode konden botsen deze twee processen zich naast elkaar konden ontwikkelen en elkaar versterkten. Zo wordt duidelijk dat Nijmeegse katholieken nationale retoriek gingen gebruiken om als groep geaccepteerd te raken binnen de natie, hierdoor droeg de katholieke emancipatie bij aan het proces van natievorming.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation