Inbraakpreventie doe je samen, toch? Een onderzoek naar het effect van een sociale versus individuele interventie om inbraakpreventie te bevorderen

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-07-21
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek richt zich op de vraag wat er beter werkt voor het bevorderen van inbraakpreventiemaatregelen: een sociale of een individuele gedragsinterventie. De sociale interventie was een spel, de individuele interventie was een flyer, beide met zoveel mogelijk dezelfde inhoud. De volgende preventiemaatregelen werden aanbevolen: de deur op slot doen, het sluiten van alle voor inbrekers interessante ramen en binnen en buiten een lampje aan laten. Het betrof een experimenteel onderzoek met twee vragenlijsten (N = 382) waartussen de sociale of individuele interventie opgestuurd werd. De intentie om inbraakpreventiemaatregelen te nemen, werd gebaseerd op de risico- en copingperceptie uit de Protection Motivation Theory. Daarnaast werd in de interventies gebruiktgemaakt van boosting en implementatie intenties. Verwacht werd dat de sociale interventie meer effect zou hebben dan de individuele interventie, omdat inbraakpreventie plaatsvindt binnen de sociale context van het huishouden. Daarnaast hebben huisgenoten (partner, kinderen) veel invloed op het gedrag van een individu omdat huisgenoten veel tijd met elkaar doorbrengen. Het bleek dat de individuele interventie significant beter werkte dan de controlegroep. De individuele interventie had niet significant meer effect dan de sociale interventie. De sociale interventie werkte niet significant beter dan de controlegroep. De interventies hadden geen effect op de theoretische gedragsdeterminanten. Het gebruik van boosting en implementatie intenties wordt ondersteund, mits op een manier die direct ter zake komt. De uitdaging voor toekomstig onderzoek is het ontwikkelen van een sociale interventie voor inbraakpreventie die deze punten incorporeert. Trefwoorden: inbraakpreventie, gedragsinterventie, sociale interventie, individuele interventie, protection motivation theory
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Programme